Om oss

Målare som doppar pensel i en burk med rosa färg

Vafo Måleri värnar om miljön och personal.

Som målerifirma anser vi att ett stort ansvar vilar hos oss när det kommer till arbetet med att värna om miljön. Vi ser därför till att ha ett miljöriktigt tänkande i alla led när det gäller både färg och målarutrustning. Vår policy syftar till att minska miljöpåverkan genom att se över vår resursanvändning samt att ständigt se över vilka ytterligare förbättringar vi kan göra.

Vi jobbar med en öppen attityd gentemot våra anställda för att de genom en ständigt pågående dialog ska kunna utvecklas i sitt arbete. Att ta personligt ansvar när det kommer till hälsa och miljö ser vi som en självklarhet, men också att kunna följa regler, instruktioner och företagets rutiner. Våra anställda måste även kunna uppmärksamma eventuella brister, risker eller hot som kan leda till en försämrad miljö, oavsett om det gäller på arbetsplatsen eller mot miljön i stort. Vi är en mindre och personligare målerifirma som värdesätter nära kontakt, god kommunikation.

Sjö som formar ett hjärta i skogen

Samarbetspartners

Alcro logo
Flugger design logo
Nordsjö logo
Teknos logo